Prohledat tento blog

sobota 1. února 2014

TechBox - Průvodce výkonu I

Datum původního publikování: 29.10.2007
Aktualizace odkazů: 3.2.2014

Průvodce nastavení výkonu Reva

Zavěšení

Po velkém množství testování a spoustě víkendů na závodních tratích jsem se velmi dobře seznámil s naším novým Revem. Testoval jsem Revo na množství různých typů tratí, v podmínkách od pěkně tvrdých vyjetých kolejí po měkkou hlínu. Nyní, po všech těch testech a času při nich strávených, jsem dal dohromady obsáhlý, vysoce informativní a přesný průvodce nastavením. Nyní je čas předat vám všem, nedočkavým majitelům Reva to, co vše jsem se o tomto "zabijáckém" trucku dozvěděl. Tak, jak jsem již slíbil, zde je první část kompletního průvodce naladění pro Revo.

Formát průvodce bude podobný článkům o Maxxech, které jsem rozdělil do třech kategorií zavěšení, podvozek a převodovka. Mějte na paměti, i když je pro REVO určeno mnoho příslušenství, nejsou všechny nutné pro soutěžení na závodních tratích. Ačkoliv každá součást má svůj vlastní účel a nabízí zvýšení výkonu, ať tak či onak. Některé jsou pro zesílení, jiné pro snížení hmotnosti různých částí trucku (některé dělají obojí). REVO je skvělý truck přímo tak, jak ho vybalíte z krabice, a s množstvím dostupného v továrně vyladěného příslušenství, ho můžete přizpůsobit k obrazu svému a udělat z něj maximální závočák. Tak začněme !

Zavěšení náprav Reva 

Systém zavěšení Reva je velice ojedinělý a nabízí nezávislé volby přizpůsobení, kterou většina standartních systému zavěšení nenabízí. Geometrie navržená pomocí vahadel mění způsob, jak tlumiče pracují, když je zavěšení stlačeno. 90-ti mm hybné vahadla byly navrženy tak, aby zvýšily progresivní poměr na kolo, když je zavěšení stlačeno. To znamená, že zavěšení bude tužší, pokud je stlačeno. Každá sada vahadel je navržena s rozdílnou geometrií, aby zvýšila nebo snížila progresivní poměr zavěšení. Dále vysvětlím, jaké komponenty používám na závody na tratích a také, jaké nastavení používám pro rozdílné podmínky. Začneme s nastavením tlumičů.

Ladění tlumičů 

Standartní hliníkové GTR tlumiče osazené v Revu pracují extrémně dobře. Jsou velice jemné a jsou opatřeny závitovým dříkem k postupnému nastavení předpětí tlumičů. Standartně také přichází s x-kroužky, které dokonale těsní a jemně pracují. X-kroužky mají dva těsnící povrchy v dříku oproti jednomu ve standartních o-kroužcích. Také použití jen jednoho x-kroužku umožňuje více prostoru pro zdvih, protože zabírá méně prostoru než tradiční osazení dvouma o-kroužkama, které nacházíme ve většině dnešních tlumičů. Teflonem® potáhnuté tvrdě eloxované tlumiče (TRA5460X) jsou dokonce jemnější a mají dříky potáhnuté TiN (Titan-Dusík) ochrannou vrstvou proti opotřebování.

Ladění tlumičů pomocí náplní a pístů

 
 Plnění tlumičů olejem - pomocí vypouštěcího otvoru ve víku tlumiče (na obrázku označeno jako Bleed Hole), může kdokoli nastavit kdykoli perfektní tlumiče. Pouze naplňte tělo tlumiče olejem až po okraj. Poté pomalu posouvejte píst nahoru a dolů, abyste odstranili z náplně bubliny. Přesvědčte se, že modrá čepička tlumiče je správně umístěn ve výku tlumiče a že těsní, pod čepčkou by neměl být olej. Rozetřete trochu oleje okolo okraje již nasazené a spravně usazené čepičky tlumiče a pomalu jej šroubujte na telo tlumiče, bude vytékat olej z vypouštěcího otvoru. Dotáhněte výko tlumiče. Utřete přebytečný olej a je to hotovo.


Pro GTR tlumiče jsou dostupné tři typy pístů. Všechny tři jsou vyrobeny s dvěmi průtokovými otvory. Každý s jiným rozměrem otvorů, píst #1 = velký, píst #2 = střední a píst #3 = malý. Menší otvory zajišťují větší tlumení (pomalejší stlačení). Z továrny jsou GTR tlumiče dodávané s pístem #1 vepředu a s pístem #2 vzadu. Píst #3 je určený spíše pro tužší pružiny jako např. pružiny pro sadu dlouhých vahadel.
Výběr správné viskozity

Základní vahadla/ tabulka olejů (základní písty)
 P1 vahadla
 60wt
P2 vahadla
50wt
P3 vahadla
40wt
Moje základní volba oleje do tlumičů pro sadu vahadel P2 je pro většinu tratí kolem 50wt s tím, že nastavuji písty. Pro P1 začněte s olejem 60wt. P3 pracují dobře s olejem 40wt. Toto jsou základní nastavení ale možná budou potřebovat změnu kvůli rozdílným podmínkám na trati.


Teplota tlumičů


Náplň v tlumičích Reva se trochu oteplí, oproti tlumičům se kterými se setkáváme u jiných systémů. Je to díky tomu, že vykonávají oněco více práce. To o trochu zmenší tlumení po tom, co truck projede jedno-dvě kola na trati. Okolní teplota také ovlivňuje náplň tlumičů. V teplejších dnech se bude náplň jevit řidší, takže bude možná potřeba zvýšit viskozitu oleje v tlumičích o stupeň výše od 5wt do 10wt k dosažení potřebného výkonu. Mějte toto na paměti, když budete vybírat tu správnou náplň pro vaše podmínky.


Olej do tlumičů pro různé povrchy tratí


Na hladkých tratích s velkou přilnavostí by mělo být tlumení zvýšeno k dosažení lepší odezvy tlumičů. Dobrým výchozím bodem je použití továrních pístů a vahadel P2, s náplní od 50wt do 65wt. Další možností je přehození zadních tlumičů (s pístem #2) dopředu a osazení pístů #3 do bývalých předních tlumičů, které nyní budou namontovány vzadu. (Ubezpečte se, že jste nezaměnili přední a zadní pružiny). Toto nastavení vám dovolí jet s řidší náplní tlumičů než je určeno pro písty nebo může být použito s hustší náplní při osazení tužších pružin.

PružinySprávné pružiny jsou životně důležitou částí pro dobré ovládání trucku. Traxxas nabízí 11 párů pružin pro vaše nastavení pro jakýkoliv povrch. Tovární pružiny (s bílým označením/přední, se zeleným/zadní) pracují velmi dobře v širokém spektru použití, zejména ve velmi drsném terénu. Někdy, pokud měníte pružiny za tužší, je dobré změnit také náplň tlumičů s hustější viskozitou a naopak. To pomůže zabránit zavěšení v přeskakování nebo nedopružení. Dobrým nápadem je nastavení o přibližně 5-10wt více nebo méně oproti odpovídajícímu měřítku pružin.


Tabulka pružin


Mojí základní volbou pružin jsou oranžově označené dopředu, zlatě označené dozadu. Tyto pružiny jsou o stupeň tužší (přední a zadní), než tovární a poskytují o trochu větší odezvu při rychlých výjezdech z prudkých zatáček. Je důležité poznamenat, že díky konstrukci potřebuje Revo o 20 % tužší zadní pružiny než přední, aby bylo dosaženo rovnováhy. To je částečně také důvod, proč je pro truck dostupné tak velké množství různých sad pružin. Pružiny mohou být měněny nezávisle podle vašeho konkrétního jezdeckého stylu a podmínek. Pro velmi hrbolaté tratě bych šel do nastavení s měkčími pružinami.

Váha modelu
Zmenšení váhy Reva může ovlivnit výběr pružin. Moje Revo váží nakonec 8 lbs. To je asi o 1.5 lbs lehčí, než tovární váha. Jakkoliv systém zavěšení Reva pracuje dobře při pohlcování hrubého povrchu tratí, raději volím pro jízdu pružiny, které jsou o stupeň tužší než tovární. Ty poskytují rychlejší odezvu, kterou vyhledávám ve vetšině podmínek na trati. Pro Reva s váhou podobnou té tovární, zkuste zeleně označené pružiny dopředu a s pleťovým označením dozadu.


Vahadla Vybrat ty správné vahadla pro podmínky vaší tratě je jednoduché. Sady vahadel existují pro jakékoliv představitelné tratě. Nelze říci, že jednotlivá vahadla nezvládnou široké pole povrchů, ale každé je navrženo tak, aby lépe sedělo na takovou trať, na kterou narazíte.


P1 Vahadla (standartní) - pro drsný terén jako např. kameny, obrubníky, kořeny a tratě s rozeklaným a nerovným povrchem. Toto je sada vahadel nejvíce určená pro ty nejdrsnější tratě vůbec. Pro extrémní podmínky mohou také být použita vahadla s dlouhou dráhou, ale ty nezvládají přistání po skoku tak dobře, jako P1 vahadla. Pro opravdu drsné tratě používejte vahadla P1.


P2 Vahadla (TRA5358) - Toto je má oblíbená sada vahadel pro většinu závodních podmínek. Sada vahadel P2 slučuje správné množství progrese pro rychlou odezvu v technických pasážích tratě bez toho, abychom obětovali schopnost ovládání zavěšení v těžkých pasážích. P2 jsou nejvyrovnanější vahadla na většině dnešních tratí pro nitro off-road závodní trucky.


P3 Vahadla (TRA5359) - P3 vahadla pracují velmi dobře na hladkých tratích s malými skoky. U malých tratí s těsnými zatáčkami oceníme rychlou odezvu poskytovanou těmito vahadly. Dávejte pozor na změnu podmínek na trati a po celý den sledujte bedlivě povrch celé tratě, jestli se netvoří díry a skoky. Pokud se toto přihodí, bude vhodné opět nainstalovat P2. P3 používejte pro hladké tratě s velkou přilnavostí.


LT Vahadla (standart) - Ve skutečnosti jsem neobjevil tak náročné podmínky, ve kterých by nebylo možné použít P1 vahadla. LT vahadla poskytují neuvěřitelnou možnost pohybu a pohodlí na super hrbolatém povrchu jakou lze nalézt například na staveništi. LT vahadlům chybí progresivní ovládání v boulích oproti 90 mm sadě vahadel, což činí truck více lenivým v zatáčkách a přistání po skoku může být pěkně drsné, jestliže skáčeme z čehokoli většího, než je střední skok. Nedá se říct, že by pro vás na trati nepracovaly dobře, ale já dávám přednost více progresivnímu chování zavěšení. LT vahadla bych používal pro překonávání kamenitého terénu. Uvědomte si, že LT vahadla mohou být použity pro skoky, ale vyžadují mnohem hustčí náplň tlumičů ke vstřebání přistání. Tyto hustší náplně však nejsou obecně vhodné pro použití na tratích.  Umístění spojovacích tyčí
Toto nastavení vám umožňuje měnit světlost Reva bez změny tlumící síly nebo změnu vahadel či zavěšení. Změnou umístění do vnějšího otvoru sníží váš podvozek asi o 10mm. Jemné doladění můžete provést pomocí předpínacích prstenců umístěných na tlumičích. Obvykle jezdím se spojovacími tyčemi ve středních otvorech, a nastavuji pomocí prstenců truck tak, aby ramena vpředu i vzadu byla rovnoběžně s povrchem (viz níže). Použití vnitřních otvorů na ramenech zvýší světlou výšku trucku dostatečně vysoko pro většinu závodních potřeb, a je všeobecně vyhrazeno pro extrémní řádění v otevřeném terénu a překonávání překážek jako je šplhání po kamenech (rock crawling).


Světlá výška

Zepředu
Světlá výška je nastavení, které kontroluji a nastavuji vždy, když měním nastavení zavěšení. Vždy dvakrát zkontrolujte světlou výšku po změně vahadel, nastavení pozic spojovacích tyčí, výměně pružin a pod. Malá nastavení můžou být lehce provedeny s předpínacími prstenci.


Zezadu


Nižší světlá výška je vhodnější pro hladší terén zatímco hrubší povrch vyžaduje větší světlost. Nastavte světlou výšku na vepředu i vzadu tak, aby ramena byla vodorovně. Nejprve vyzkoušejte a podívejte se, zda-li truck zdolá všechny nerovné úseky bez ztráty ovladatelnosti. 

Rád nastavuji mé Revo tak, že zadní část mám nepatrně výš oproti přední, abych přenesl trochu váhy dopředu, když vjíždím do zatáčky aby model více zatáčel.


Další tipy pro vyladění spojovacích táhel


Možnost vícenásobného umístění spojovacích táhel na spodních ramenech zavěšení také mění poměr mezi pneumatikama a spodní hranou předních a zadních ochraných lyžin, když je podvozek vyhozen nad terén. To znamená, že vzdálenost mezi spodním bodem pneumatik a nejnižším bodem podvozku (ochranými lyžinami) může být nastavena na tři různá nastavení (viz obr. níže). Vnější pozice snižuje tuto vzdálenost,což funguje velmi dobře na hladkých tratích. Vnitřní pozice je nejlepší pro tratě s mohutnými skoky a/nebo pro extrémně nerovné povrchy. Střední pozice pokryje vše ostatní mezi tím. Ve většině situacích používám je dvě vnější pozice (vnější a prostřední).


Povšimněte si, jak spodek pneumatiky vlevo (spojovací tyč ve vnitřní díře) je dále od ochrané lyžiny než pneu vpravo (spoj.tyč ve vnější díře). Uvědomte si, že umístění spojovací tyče do střední pozice posadí pneu do polohy mezi tyto dvě zobrazené.

Přemýšlejte o tom jako o možnosti dalšího vyladění kromě jednotlivých sad vahadel. Důležité : pokud jsou předpínací prstence na tlumičích nastaveny příliš vpředu nebo vzadu, má to přímý dopad na vahadla a jejich pozici v opisu kruhu který stlačováním opisují (viz obrázek dole). To znamená, že pokud umístíte vaše spojovačky do vnějších otvorů až k limitu dráhy pohybu ramen vzhledem k podvozku pro hladký povrch, ale stále chcete jezdit s vyšší světlostí podvozku, musíte si uvědomit, že vahadla začánají svůj pohyb v lehčím pásmu svého zdvihu (menší progresivní poměr). Z toho důvodu uživatelský manuál ohledně předpínacích kroužků doporučuje, aby byli přenastavovány jen po malých úsecích.

Tento obrázek ukazuje, jaký má vliv rozdílné umístění táhel při nastavení předpínacích kroužků tak, aby bylo dosaženo stejné výšky podvozku. Táhlo vpravo je umístěno ve vnějším otvoru a táhlo vpravo je umístěna ve vnitřním otvoru. Povšimněte si, že vahadlo vlevo je ve vyšším stupni svého pásma zdvihu.

Použití předpínacích kroužku pružin pro nastavení větší světlé výšky může dostat vaše vahadla do jiné polohy oblasti jejich zdvihu. To může ovlivňovat ovládání, ale může i pracovat ve váš prospěch. Vyzkoušejte různá nastavení, abyste viděli, jakého vylepšaní můžete docílit na vašem trucku. Důležité : Užití různého umístění táhel (vlevo a vpravo) není pro Revo doporučeno. Horní foto je jen k demonstrativní ukázce.


Nastavení úhlů

Sbíhavost

Přední
Sbíhavost přední nápravy udržuji okolo 0 až 1.0 stupně ven (rozbíhavost) pro lepší řízení a schopnost reagování. Sbíhavost dovnitř ztlumí reakci řízení a truck bude méně agresivní. Pro opravdu tuhé tratě používám až 2-3 stupně sbíhavosti ven tedy rozbíhavost.


Zadní

Pro většinu podmínek začínám na zadní nápravě se sbíhavostí 2.5 stupně dovnitř. Pro tratě s velkou přilnavostí to redukuji až na 0.5 stupně. Stejně tak ladím sbíhavost na 3.0 stupně pro podmínky, které jsou tvrdé a kluzké.


Dynamická sbíhavost (ovlivnění řízení při zdvihu kola)


Bump steer - "ovlivnění řízení při zdvihu kola" je spojováno se spojovací tyčí a ramenem zavěšení a podílí se na něm i nastavení úhlu sbíhavosti. Tato okolnost se projeví, když při stlačení zavěšení se přední část kol vykloní dovnitř nebo ven. Tento prvek geometrie způsobuje pozice uchycení tyče řízení na jeho vnější straně v kameni řízení.

Inženýři z Traxxasu tvrdě pracovali na tom, aby vyloučili ovlivnění řízení při zdvihu kola v zavěšení Reva. Po celém rozsahu délky pohybu ramene je ovlivnění řízení při zdvihu kola méně něž 0.1 stupně. To je velmi překvapující, když uvážíme, že Revo nabízí největší dráhu tlumičů ze všech monster trucků. 

Pro nejlepší výsledek je ideální nastavovat ovlivnění řízení při zdvihu kola mimo zavěšení ramene a to tak, aby řízení bylo co nejvíce přesné. Nicméně dá se to využít jako ladící nástroj pro různé charakteristiky ovládání při nájezdech a výjezdech ze zatáček. 

Bump in: Přední část kol je otočená dovnitř, když je zavěšení stlačeno.
Bump out: Přední část kol je otočená vně, když je zavěšení stlačeno.

Zde je video, kde je vidět popisovaný efekt bump steer:


Kromě různých podložek (TRA5355) je dostupné velké množství kompenzačních dutých čepů pro posouvání vnějšího konce spojovacích tyčí nahoru nebo dolů pro naladění "bump-in" nebo "bump-out" do úhlu sbíhání nebo rozbíhání. Nastavení předního bump steer může být nakonfigurováno tak, že nezáleží na tom, jaký je záklon svislého čepu nebo jaké je použito nastavení středu náklonu, bump steer může být eliminováno vyrovnáním podložkami vnějšího konce spojovačky nahoru nebo dolů tak, aby kompenzovaly změnu sklonu svislého čepu nebo středu náklonu (viz tabulka).
Přední: Pro mé osobní nastavení, umísťuji přední spojovačky v horní pozici (jak je ukázáno nahoře - obarvené pole) v okénku pro 15 stupňů svislého čepu, které obvyklé jezdím (uvědomte si, že toto se přenastavuje při odlišných podmínkách tratě). Toto eliminuje bump steer vyvolané mým agresivním nastavením záklonu svislých čepů. Nastavení bump in nebo bump out na předním zavěšení není obvykle doporučeno.


Zadní: Vzadu začínám se středním umístěním, a poté ladím umístení spojovačky nahoru nebo dolů, pokud je to potřeba. "Bump in" zaprvé zvětšuje záběr zadních kol pod plynem a zadruhé zvyšuje řízení bez plynu. :Bump out" pracuje opačně.

Sklon kola


Obvykle držím nastavení sklonu kol okolo -1.5 stupně (nastaveno při výšce - nejprve nastavuji výšku podvozku) vpředu i vzadu. Normálně toto nastavení neměním, dokud se nedostanu na velmi přilnavou trať, kde sklon kol může být skutečně použit jako pomůcka k přidání či ubrání trakce kol. 

Na hodně přilnavých tratích udělá nastavení negativního sklonu (naklopení horního bodu pneumatik směrem k podvozku) truck trošku agresivnější a vylepší trakci. Ponechání postavení pneumatik (kolmo k povrchu) zmírní trakci zmenšením kontaktní plochy mezi pneumatikou a povrchem v ostrých zatáčkách. Vždy měřte sklon kol u trucku připraveného k jízdě a při výšce podvozku jak bude při jízdě.


Záklon svislého čepu


Záklon svislého čepu přímo ovlivňuje řízení trucku po celou dobu zatáčení. Větší záklon svislého čepu (horní rameno se posouvá dozadu) vede většinou vetšímu zatáčení. Rád si nastavuji zatáčení tolik, kolik se svým můžu, vzhledem k větším diskům a pneumatikám monster trucku. To je důvod, proč používám maximální záklon svislých čepů (ramena vzadu / všechny podložky vpředu). To je také nastavení, které se hodí k mému jezdeckému stylu otrochu více (nemohu automaticky doporučit použití maximálního záklonu svislých čepů). Vyzkoušejte to nejprve v základním nastavení a rozhodněte se, zdali potřebujete větší zatáčení v zatáčkách, než provedete změnu.

Střed náklonu

Přední

Obvykle montuji přední do základní (horní) pozice. Nižší pozice dělá předek více citlivý, ale snižuje účinek řízení. Jelikož mám na mém trucku raději přetáčení, snažím se ponechat přední střed náklonu trochu volnější než zadní.

Zadní


Pokud mohu, rád využívám vzadu nižší pozici. Podvozek pak líp sedí v zatáčkách a pomáhá zatočit rychleji v nástupu vjezdu do zatáček. Truck se zdá také agresivnější a má méně líný zadek. Jestliže je truck v zatáčkách divoký a neposedný, přehodím to zpět do horní pozice. To umožní zavěšení být více ochotnější ve stopě a truck se bude lehčeji ovládat.

Lehké hliníkové příslušenství 7075-T6 k dalšímu zvýšení výkonu a designu vašeho Reva

K odlehčení podvozku a zvýšení jeho odolnosti používám u mého Reva následující díly. 7075-T6 hliníková řada je pevnější než většina ocelových materiálů a váží pouze 1 váhy titanu a 1/3 váhy oceli.

Hliníkový dřík vahadla (TRA5354X) - Super lehký tvrdě anodizovaný dřík vahadla ke snížení další hmotnosti. Uspoří 16 gramů.
Hliníková spojovačka (TRA5318X) - Tato spojovačky jsou velmi pevné a neváží skoro nic. Uspoří 31 gramů.

Hliníkové duté čepy (TRA5355X) - 12 gramů může být ušetřeno z váhy vašeho Reva nahrazením všech ocelových dutých čepů těmito vylehčenými tvrdě anodizovanými hliníkovými dutými čepy.

Hliníkový kulový čep (TRA4933X) - Stejný volitelný hliníkový otočný čep používaný v Maxx trucku. Tvrdě anodizovaný a teflonem potažený k dosažení jemnosti a odolnosti. Uspoří 19 gramů.

Zavěšení Reva je nevšedním příkladem inženýrství, ale je velmi jednoduché jej používat. Poskytuje nejen mimořádné ovládání, ale také široké pole možností ladění, nastavování a přispůsobování vašeho podvozku pro jakoukoliv trať. Doufám, že tato část mého průvodce nastavení výkonu vám pomůže vyladit vaše Revo.

Pečlivé uchování informací o nastavení se může někdy zdát trochu obtížné, proto doporučuji používání těchto šikovných formulářů nastavení, pro zachování osobních informací o nastavení pro jednotlivé tratě, na kterých jste závodili. Můžete také sdílet své informace o každé trati se svými Revo kolegy a pomoci jim vyzkoušet vaše nastavení. Klikněte na odkaz dole, kde najdete moje kompletní základní nastavení pro Revo. Zůstaňte na příjmu, kvůli 2.části mé Revo série, kde popíši všechny triky, jenž jsem vyzkoušel na mém Revu. Do té doby, nashle !.Autor: Steve Slayden - Traxxas
Přeložil: Ing.Michal Janík
Původní stránka: Klikni zde