Prohledat tento blog

sobota 8. února 2014

Manuál - OptiDrive

Překlad manuálu Traxxas Revo 2.5 Nitro
Programování OptiDrivu - strana 15.

Datum původního publikování: 12.11.2007
Odkazy aktualizovány: 8.2.2014
Zde je odkaz na původní manuál (model #5310), u Traxxasu je již v archivu.


OptiDrive elektronicky monitoruje rychlost modelu a řídí řazení zpátečky nebo chodu v před. Řízení řazení elektronickou cesto snižuje oproti mechanickému řazení počet částí v převodovce. Váha převodovky je menší, má menší objem rotujících částí což se příznivě projevuje na akceleraci a je i konstantní přenos výkonu.

OptiDrive chrání převodovku před změnou smru jízdy když model je ještě v pohybu. Model musí nahbně stát aby bylo možné změnit směr jízdy bez ohledu na pozici řadící páky na převodovce. OptiDrive je přednastavený výrobcem. Jakmile pohnete trimem plynu a brzdy, je nutné znovu přeprogramovat OptiDrive.

 1. Motor musí být vypnutý (nesmí běžet). RC souprava musí být zapnutá (výsílač i příjímač).
 2. Nastavte vysílač TQ3 do výchozích nastavení pro řazení:
  • Dejte páku ovládaní plnu do neutrálu.
  • Nastavte trim plynu do neutrálu (pozice "0"), pak trim nastavujte dokud se neuzavře karburátor.
  • Nastavte revers serva na kanálu 2 na pozici vpravo.
  • Nastavte revers serva na kanálu 3 na pozici vpravo.
  • Neměňe reverzaci serv po naproramování OptiDrivu, pokud nastavení změníte po naprogramovaní, musíte OptiDrive znovu naprogramovat.

 3. S pákou plynu v neutrálu (klidová pozice) stiskněte a držte tlačítko SET až do té doby než ledka FUNCTION nezabliká dvakrát zeleně, po té neprodleně tlačítko uvolněte. Nyní jste v programovacím režimu.

 4. Na vysílači dejte pákou plynu plný plyn.

  Držte páku dokud ledka FUNCTION nezabliká 3x zelenou barvou.
  Poznámka:Servo plynu se při programování nebude pohybovat ikdyž je připojeno.

 5. Uvolněte páku plynu, aby se vrátila do neutrální polohy. Ledka FUNCTION bude nepřetržitě svítit zelenou barbou bez blikaní. Tím vám OptiDrive říká, že je naprogramovano servo řazení a programování je tímto dokončeno. OptiDrive je nyní připraven k jízdě.

  • Pokud se změní nastavení plynu na vysílači, je nutné OptiDrive znovu naprogramovat.
  • Pokud uvolníte tlačítko SET dříve než ledka FUNCTION zabliká 3x v kroku číslo 3, pak se optiDrive vrátí zpět do operačního režimu.
  • Pokud nastane nějaký prblém během programování, vypněte přijímač, znovu ho zapněte a opakujte programování.

  Instrukce jak nastavit OptiDrive s jiným přijímačem najdete na stránkách www.Traxxas.com (Poznámka překladatele: kdyby vás výměna přijímače zajímala, pak nehledejte a kliknete zde, popis je v PDF formátu). Ve stejném zdroji nejdete i informace jak programovat OptiDrive pokročile.

Velké změny nastavení trimu planu nebo táhel plynu může vyžadovat přeprogramování OpriDrivu aby řazení probíhalo správně.

OptiDrive omezuje rychlost modelu při zařazné zpátečce na 70% pného plynu aby se tak ochráníla a prodloužila životnost převodovky. Pokud změníte nastavení a získáte pocit snížení rychlostí vpřed, můžete mít reversovaný OptiDrive. Vraťte nastavení serv (reverzace) na kanálu 2 a 3 do výchozích nastavení a pak přeprogramujte OptiDrive. Informace jak programovat optiDrive s jinými přijímači než je TQ3 systém navštivte náš web (Poznámka překladatele: kdyby vás výměna přijímače zajímala, pak nehledejte a kliknete zde, popis je v PDF formátu).

Signalizace OptiDrive:
* Zelená FUNCTION ledka
Je možno přeřadit

* Blikající červená FUNCTION ledka
Slabé baterie, viz strana 12.

* Červená SENSOR ledka
Obvod se senzorem je přerušený. Možná není sensor připojen, přerušené vodiče nebo je sensor poškozený.

* Blikající modrá SENSOR ledka
Normální režim, jak se model pohybuje, ledka bliká. Indikuje pulzní signály ze senzoru. V zavislosti na pozici rotoru ledka svítí nebo je zhaslá, to podle toho jak se model zastavil.