Prohledat tento blog

sobota 8. února 2014

FAQ - Základní nastavení karburátoru TRX

Otázka:

Jaké je základní nastavení karburátoru u motoru Traxxas

Odpověď:

Motory TRX2.5, TRX2.5R a TRX3.3 mají stejný karburátor. Proto pro tyto motory platí stejné nastavení. 
Hlavní jehlu povolte o celé 4 otáčky od jejího uzavření.
Na následujícím obrázku vidíte:
1. hlavní jehla

  
Přechodovou jehlu nastavte tak aby byl vršek šroubu zároveň s telem šoupátka.
Na následujícím obrázku vidíte:
1. přechodová jehla zarovnaná se šoupátkem. Velký obrázek je bez prstenu páky plynu, detail na pravé straně pak ukazuje jak zyrovnaný šrouby vypadá na zkompletovaném karburátoru (na šoupátku je nasazený prsten páky plynu).
  
To je celé. Volnověžná jehla je umístěna tak jak ukazuje následující obrázek, na kterém vidíte:
1. Volnoběžná jehla 
  

Krátce k volnoběžné jehle.

Její funkce je v podstatě doraz. Šoupátko TRX karburátoru zajíždí a vyjíždí dostrany. Volnoběžný šroub defunuje doraz který způsobuje, že šoupátko neuzavře hrdlo karburátoru úplně.
Čím větší škvírka, tím více vzduchu a vyšší otáčky. tak jak ukazuje následující obrázek na kterém vidíte:
1.  volnoběžná jehla je zašroubovaná dovnitř karburátoru
2. pootevření karburátoru je velké, tudy projde už hodně vzduchu
Čím menší škvírka, tím méně vzduchu a nižší otáčky. tak jak ukazuje následující obrázek na kterém vidíte:
1.  volnoběžná jehla je vyšroubovaná ven z karburátoru
2. pootevření karburátoru je malé, tudy projde málo vzduchu

Autor článku: Petr Škaloud
Autor fotek: Petr Škaloud